Inici » Arquitectura i urbanisme, Ecologia

Contaminació electromagnètica: acord de l’Eusko Legebiltzarra (Parlament Basc)

11 febrer 2014 adminas Cap comentari

Tots els grups parlamentaris bascos han aprovat per unanimitat, amb data 6 de febrer de 2014, una esmena a la proposició no de llei relativa a la contaminació electromagnètica, sobre la base del principi Alara (tan baix com sigui raonablement possible).

modemEl juny del 2012, l’Alfatara va publicar l’article «Consells per a una habitació de dormir saludable, especialment per als xiquets i xiquetes», enllaç http://www.alfatara.com/?p=6159, i el 21 de maig de 2012, la conferència col·loqui «Espais sans, persones sanes», enllaç http://www.alfatara.com/?p=6073.

També va publicar, el 18 de març de 2013, l’article «Els nous comptadors de la llum, un perill per a la salut pública? Informeu-vos-en», enllaç http://www.alfatara.com/?p=7198.

A l’esmena aprovada per l’Eusko Legebiltzarra demanen al Ministeri de Medi Ambient i Indústria una regulació específica d’aquest tipus de contaminació basant-se en la Resolució 1815 del Consell d’Europa. Podeu consultar aquesta resolució a l’enllaç següent: http://www.electrosensibilidad.es/Resolucion.A.P.Consejo.Europa.27.05.11.pdf.

Així, el Parlament  Basc ha acordat:

1. El Parlament Basc insta el Govern Basc a exigir al Govern central una regulació específica elaborada pels ministeris d’Indústria, Energia i Turisme i d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient, en coordinació amb les comunitats autònomes, que tingui en compte les recomanacions recollides en la resolució 1815 del Consell d’Europa.

2. El Parlament Basc insta el Govern Basc que, si no es produeix aquesta regulació específica, remeti el projecte de llei per a la regulació de les instal·lacions de radiocomunicació a la CAPB. Aquesta llei, sobre la base del principi Alara (tan baix com sigui raonablement possible), protegirà al màxim la salut de la ciutadania, especialment pel que fa als col·lectius socials més sensibles i vulnerables.

3. El Parlament Basc insta el Govern Basc a incorporar els criteris establerts en la normativa als instruments de planificació urbanística.

4. El Parlament Basc insta el Govern Basc a fer, durant l’any 2014, un seguiment de l’evidència epidemiològica sobre l’impacte que tenen aquestes instal·lacions en la salut de la ciutadania, amb especial atenció a les poblacions més sensibles.

5. El Parlament Basc insta el Govern Basc i les institucions competents a establir un mapa en què es reculli el nivell d’exposició actual i les possibles mesures d’actuació per minimitzar-la.

6. El Parlament Basc insta els diferents departaments del Govern Basc afectats, i especialment el Departament de Salut, el de Desenvolupament Econòmic i Competitivitat, el de Medi ambient i Política Territorial i el d’Educació, Política Lingüística i Cultura, que la informació que arriba a la ciutadania sobre les radiacions electromagnètiques sigui sempre rigorosa i equilibrada.

Més informació.

http://www.parlamento.euskadi.net/pdfs_acuerdos/2/10/000063.pdf. Acords del Ple del Parlament Basc de data 06-02-2014.

http://www.parlamento.euskadi.net/pdfs_publi/2/10/000063.pdf . Ple del Parlament Basc de data 06-02-2014.

Els comentaris estan tancats.