Inici » Comarques, Ecologia

Fracking: Quins són els riscos del fracking?

6 gener 2013 adminas Cap comentari

Cal, d’antuvi, fer dues advertències. La primera és que és difícil resumir en un article d’extensió limitada els riscos i perills ambientals i per la salut que s’associen al fracking, cosa que em forçarà a ser esquemàtic i no del tot exhaustiu, amb tots els inconvenients que això comporta. La segona, és que, com explicaré amb més detall més avall, els riscos associats al fracking estan envoltats d’una certa nebulosa de  dubte i opacitat, conseqüència, entre d’altri, de la manca d’estudis independents sobre la qüestió.

Potser el principal risc és la contaminació de les aigües i els aqüífers provocada per la filtració dels agents químics que es barregen amb l’aigua que s’injecta a la roca. Un segon problema mediambiental és l’elevadíssim consum d’aigua que el fracking requereix, especialment en una terra tan mancada d’aigua com és la nostra; degut a l’ús al que se la sotmet, aquesta aigua és inutilitzable un cop ha estat emprada pel fracking. En tercer lloc, hi ha l‘efecte que el fracking pot tenir sobre la qualitat dels ecosistemes i dels paratges naturals, ja que comporta una important transformació dels espais on es realitza. En quart lloc, el consum de combustible involucrat en el procés d’extracció i tractament provoca un important augment de les emissions de diòxid de carboni i altres gasos nocius, comportant un augment de la contaminació atmosfèrica a nivell local i un empobriment de la qualitat de l’aire; alguns estudis suggereixen, versemblantment, que els efectes d’aquesta contaminació poden ser especialment perillosos pels treballadors. Fins i tot, ja en darrer lloc, alguns científics americans han observat una correlació entre el fracking i l’augment de l’activitat sísmica de baixa intensitat.

Jaume Franquesa

Què és el fracking?
Per què el fracking? Per què ara?
Quins són els riscos del fracking?
Hi ha controvèrsia al voltant del fracking? El cas de l’estat de Nova York
Fracking a casa nostra?

Els comentaris estan tancats.